Zapraszamy do realizacji w magazynie centralnym dla oddziałów zagranicznych i Polskich Merida w Tyńcu Małym. W ramach inwestycji zainstalowany został komercyjny system BOxSS.

Składowe zautomatyzowanego magazynu w Meridzie

W ramach automatyzacji magazynu centralnego zastosowane zostały:

  • Regał magazynowy o długości 16 m, wysokości 8 m oraz głębokości 2 m, na 700 pudełek o wymiarach 400x600x320 mm;
  • Zautomatyzowany robot BOxSS;
  • Stacja GTM (Towar do człowieka);
  • Sekcja transportowa do buforowania pojemników – zintegrowana w przestrzeni magazynu.

Zastosowana automatyzacja: system BOxSS 

BOxSS to automatyczny system składowania i wyszukiwania produktów ASRS (zautomatyzowany system magazynowania i pobierania danych), który umożliwił obsługę towarów przechowywanych w pojemnikach. Ten autonomiczny robot sterowany jest radiowo i znajduje się na górnej części magazynu. Wyposażony w chwytak, który ma możliwość opuszczania się wzdłuż całego regału, by wybrać określony pojemnik. Dzięki temu możliwy jest dostęp do każdego miejsca w magazynie.

Automatyka magazynowa LoopStore

Obsługa systemu magazynowego

System magazynowy obsługiwany jest za pomocą zintegrowanego oprogramowaniem BMS (system zarządzania budynkiem), który komunikuje się z WMS (oprogramowanie do zarządzania magazynem) klienta w celu wymiany danych o zleceniach, kompletacjach i statusie magazynu. BMS może działać również niezależnie od WMS, co oznacza, że operator sam może wprowadzić zlecenia i pobierać żądane produkty.

System BOxSS pozwala na zarządzanie towarem, ustawianie priorytetów, optymalizowanie składowanych zapasów oraz automatyczne rozmieszczanie produktów w zależności od ich rotacji.

Zastosowany system, za pomocą stacji operatora pozwala na kompletację i uzupełnianie zapasów, a do obsługi wystarczy jedna osoba.

Układ dla centrum logistycznego Merida został zaprojektowany tak aby pojemniki przemieszczały się tylko wewnątrz systemu, co pozwala na ich pełną kontrolę, zapobiega zniszczeniom i pomyłkom.

Parametry techniczne wykonanej realizacji

Moc 2,65 [kW]

Napięcie zasilania / rodzaj sieci

400 VAC TN-S

Napięcie sterowania

24 [V] DC

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe

16 [A]

Pojemność

650 pojemników (600x400x320 mm)

Wydajność

60 [s/pojemnik]

Pojemność bufora rolkowego

4 [pojemniki]

Maksymalne obciążenie

25 [kg/pojemnik]

Wymiary obsługiwanych pojemników

600x400x320 [mm] (nr 8312000C50-002)

600x400x220 [mm]

600x400x120 [mm]

Wymiary gabarytowe

szerokość = 3 [m]

długość = 18 [m]

wysokość = 8 [m]

Rodzaj pracy

Automatyczny

 

Robot Systemu Wysokiego Składowania BOxSS Poruszający Się Po Górnej Części Konstrukcji

Korzyści płynące z realizacji automatycznego magazynu w centrum logistycznym Merida

  • Redukcja przestrzeni magazynowej dla towarów o małym gabarycie;
  • Bezpośredni dostęp do towarów z jednego miejsca (stacja GTM);
  • Przyspieszenie kompletacji (w trakcie kiedy magazyn przywozi pojemniki na bufor, operator zbiera rzeczy wielkogabarytowe, magazynowane standardowo, następnie podjeżdża do stacji i kolejno wyciąga z pudełek towary, nie czekając, aż robot je przywiezie);
  • Generowanie raportów online np. o stanie magazynu (inwentaryzacja), o brakach lub niskim stanie towaru itp.;

Twój magazyn także wymaga automatyzacji? Zachęcamy do kontaktu!


Projekt zrealizowany wspólnie z Nedcon Silesia.