MINILOAD – AUTOMATYCZNY MAGAZYN POJEMNIKOWY

System wysokiego Składowania Miniload To Autorska Konstrukcja Firmy LoopStore

Miniload to automatyczny magazyn pojemnikowy, który łączy tradycyjną funkcjonalność i układnicę z modułowością systemu BOXSS. Dzięki autorskiej konstrukcji, która pozwala kilku układnicom pracować na jednym torze lub na dwóch poziomach, możliwe jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni i znaczne zwielokrotnienie pojemności magazynu. Miniload przyspiesza proces składowania towarów, oraz zapewnia wysoką niezawodność i wydajność systemu.

UKŁADNICA MINILOAD

WYDAJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Automatyczna Układnica Systemu Wysokiego Składowania Miniload Może Poruszać Się W Trzech Płaszczyznach

Automatyczny magazyn pojemnikowy Miniload składa się z autonomicznej układnicy, która może pracować sama lub w grupie. Obsługuje regały do wysokości 4m/poziom. Dzięki swojej konstrukcji układnica może być instalowana na wielu poziomach. Takie rozwiązanie gwarantuje znacznie wyższą wydajność i krótszy czas kompletacji oraz deponowania. Oprogramowanie zarządzające układnicą rejestruje wszystkie towary w magazynie i prowadzi inwentaryzację w czasie rzeczywistym.

REGAŁ

WIELOPOZIOMOWE SKŁADOWANIE

Magazyn Miniload Firmy LoopStore O Modułowej Budowie

Regał Miniload dzięki swojej konstrukcji pozwala uzyskać dużą pojemność przy stosunkowo niewielkich gabarytach. Jego podstawową zaletą jest wielopoziomowość, która pozwala na jednoczesną pracę układnic na dwóch poziomach. 

Regał jest jednocześnie torowiskiem dla układnicy i nie wymaga specjalnego przygotowania posadzki (np. stworzenia centralnego korytarza).

Magazyn Miniload Firmy LoopStore O Modułowej Budowie

STACJA ROBOCZA

TOWAR DO OPERATORA – AUTOMATYZACJA OPERACJI

Stacja Kompletacji Systemu Wysokiego Składowania Miniload

Stacja robocza to miejsce obsługi magazynu, w którym operator ma bezpośredni dostęp do pojemników w celu kontroli stanu magazynowego – realizacji zamówienia lub uzupełnienia zapasów.

Stacja przystosowana jest do pracy w centrach logistycznych oraz w przemyśle.

WYBIERZ WIELKOŚĆ POJEMNIKA

I DOPASUJ POJEMNOŚĆ MAGAZYNU DO SWOICH POTRZEB

Wizualizacja 3 gabarytów pojemników w magazynie automatycznym Miniload firmy LoopStore

Pojemność systemu magazynowego, warunkuje gabaryt pojemników. Zastosowany system przenośników pozwala na maksymalne obciążenie jednego pojemnika do 25 kg. Wymiary pojemników to:

  • Długość: 600 mm
  • Szerokość: 400 mm
  • Wysokość: 120, 220 lub 320 mm

JEDEN SYSTEM, WIELE MOŻLIWOŚCI

DOBIERZ WYSOKOŚĆ DO SWOICH POTRZEB

Automatyczny magazyn pojemnikowy Miniload to rozwiązanie modułowe, którego podstawowa wysokość wynosi 3 m. Dla zapewnienia większej pojemności istnieje możliwość zastosowania układnic na dwóch poziomach.

Magazyn Miniload Jednopoziomowy O Wysokości 3 Metrów
Magazyn Miniload Dwupoziomowy O Wysokości 7 Metrów

DOBIERZ POJEMNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ DO SWOICH POTRZEB

Miniload to system skalowalny. Automatyczne magazyny pojemnikowe można rozbudowywać wraz z rozwojem firmy. Aby podnieść wydajność, wystarczy dodać kolejne układnice, natomiast, aby zwiększyć pojemność, należy dodać kolejne regały.

Dwupoziomowy Magazyn Wysokiego Składowania Miniload Z Kilkoma Układnicami Na Jednym Torze
Dwupoziomowy Magazyn Wysokiego Składowania Miniload Z Kilkoma Układnicami Na Jednym Torze

dlaczego warto wybrać miniload od loopstore?

Wyeliminujesz błędy wynikające z ręcznego zarządzania

Zwielokrotnisz przestrzeń w magazynie

Możesz dowolnie skalować cały system

Zwiększysz bezpieczeństwo składowania towarów

Przyśpieszysz pracę w magazynie i odciążysz pracowników

ZOBACZ MAGAZYN MINILOAD W AKCJI

Wypełnij formularz i Wyceń wdrożenie MINILOAD W SWOIM MAGAZYNIE

 

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.