MINILOAD – AUTOMATYCZNY MAGAZYN POJEMNIKOWY

Miniload High Storage System is an original design of LoopStore

Miniload to automatyczny magazyn pojemnikowy, który łączy tradycyjną funkcjonalność i układnicę z modułowością systemu BOXSS. Dzięki autorskiej konstrukcji, która pozwala kilku układnicom pracować na jednym torze lub na dwóch poziomach, możliwe jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni i znaczne zwielokrotnienie pojemności magazynu. Miniload przyspiesza proces składowania towarów, oraz zapewnia wysoką niezawodność i wydajność systemu.

MINILOAD CRANE

EFFICIENCY AND RELIABILITY

The automatic stacker crane of the Miniload high storage system can move in three planes

Automatyczny magazyn pojemnikowy Miniload składa się z autonomicznej układnicy, która może pracować sama lub w grupie. Obsługuje regały do wysokości 4m/poziom. Dzięki swojej konstrukcji układnica może być instalowana na wielu poziomach. Takie rozwiązanie gwarantuje znacznie wyższą wydajność i krótszy czas kompletacji oraz deponowania. Oprogramowanie zarządzające układnicą rejestruje wszystkie towary w magazynie i prowadzi inwentaryzację w czasie rzeczywistym.

RACK

MULTI-LEVEL STORAGE

LoopStore's modular Miniload magazine

Regał Miniload dzięki swojej konstrukcji pozwala uzyskać dużą pojemność przy stosunkowo niewielkich gabarytach. Jego podstawową zaletą jest wielopoziomowość, która pozwala na jednoczesną pracę układnic na dwóch poziomach. 

Regał jest jednocześnie torowiskiem dla układnicy i nie wymaga specjalnego przygotowania posadzki (np. stworzenia centralnego korytarza).

LoopStore's modular Miniload magazine

WORKING STATION

TOWAR DO OPERATORA – AUTOMATYZACJA OPERACJI

Miniload High Storage System Picking Station

Stacja robocza to miejsce obsługi magazynu, w którym operator ma bezpośredni dostęp do pojemników w celu kontroli stanu magazynowego – realizacji zamówienia lub uzupełnienia zapasów.

Stacja przystosowana jest do pracy w centrach logistycznych oraz w przemyśle.

CHOOSE CONTAINER SIZE

AND AJUST WAREHOUSE CAPACITY TO YOUR NEEDS

Visualization of 3 dimensions of containers in the Miniload automatic warehouse from LoopStore

Pojemność systemu magazynowego, warunkuje gabaryt pojemników. Zastosowany system przenośników pozwala na maksymalne obciążenie jednego pojemnika do 25 kg. Wymiary pojemników to:

  • Length: 600 mm
  • Width: 400 mm
  • Height: 120, 220 or 320 mm

ONE SYSTEM, MANY POSSIBILITIES

CHOOSE THE HEIGHT TO YOUR NEEDS

Automatyczny magazyn pojemnikowy Miniload to rozwiązanie modułowe, którego podstawowa wysokość wynosi 3 m. Dla zapewnienia większej pojemności istnieje możliwość zastosowania układnic na dwóch poziomach.

Single-level miniload warehouse with a height of 3 meters
Two-level miniload warehouse with a height of 7 meters

CHOOSE CAPACITY AND PERFORMANCE TO YOUR NEEDS

Miniload to system skalowalny. Automatyczne magazyny pojemnikowe można rozbudowywać wraz z rozwojem firmy. Aby podnieść wydajność, wystarczy dodać kolejne układnice, natomiast, aby zwiększyć pojemność, należy dodać kolejne regały.

Two-level high-bay warehouse miniload with several stacker cranes on one track
Two-level high-bay warehouse miniload with several stacker cranes on one track

dlaczego warto wybrać miniload od loopstore?

Wyeliminujesz błędy wynikające z ręcznego zarządzania

Zwielokrotnisz przestrzeń w magazynie

Możesz dowolnie skalować cały system

Zwiększysz bezpieczeństwo składowania towarów

Przyśpieszysz pracę w magazynie i odciążysz pracowników

ZOBACZ MAGAZYN MINILOAD W AKCJI

Wypełnij formularz i Wyceń wdrożenie MINILOAD W SWOIM MAGAZYNIE