W niniejszym artykule przedstawiamy kilka przykładów logistyki zwrotnej, w której firmom udało się przekształcić zarządzanie zwrotami nie tylko w sposób wyróżniający je na tle konkurencji, ale także w samodzielny model biznesowy.

Logistyka zwrotna polega na zarządzaniu i optymalizacji przepływów od konsumenta do producenta. Najistotniejszą rolę w całym procesie odgrywa koszt przyjęcia, buforowania i magazynowania zwrotów.

Strategie logistyki zwrotnej

Logistyka zwrotna to proces zwrotu produktu do sprzedawcy lub producenta w celu odzyskania jego wartości lub właściwego zutylizowania. Jest to proces odwrotny do standardowego łańcucha dostaw, tzn. kierunek wprowadzania produktu na rynek jest odwrócony.

Obecnie zwroty stają się coraz bardziej powszechne. Według badania przeprowadzonego przez firmę Deloitte, sprzedawcy detaliczni przetwarzają 13 miliardów zwrotów o wartości blisko 2,5 biliona złotych rocznie (czyli czterokrotnie więcej niż całkowita wartość sprzedaży w handlu elektronicznym w 2018 r.). 

Z tego powodu firmy obsługujące dużą liczbę zwrotów zazwyczaj stosują różne strategie ograniczania strat: przepakowywanie produktów w celu ponownego wprowadzenia ich do sprzedaży, recykling niektórych materiałów, ponowne wykorzystanie niektórych elementów (kanibalizacja w logistyce) lub, gdy nie ma innej możliwości, po prostu zniszczenie lub pozbycie się produktu w celu zminimalizowania jego wpływu na środowisko.

W każdym przypadku najlepszą strategią logistyki zwrotnej jest ta, która nie istnieje, ponieważ oznacza to, że klient jest zadowolony z otrzymanego produktu i nie zwraca go. Aby to osiągnąć, należy wprowadzić w magazynie taki tryb pracy, który pozwoli uniknąć błędów w wysyłce, a tym samym zwiększy zadowolenie klientów.

 

System wysokiego składowania BOxSS wraz ze stacją obsługi GTM (Goods To Man)

Różne strategie logistyki zwrotnej

W przypadku niektórych firm koszty związane z przepływami zwrotnymi mogą znacznie ograniczyć osiągane zyski, czasami do tego stopnia, że początkowa transakcja staje się nieopłacalna. Firmy te muszą teraz zrozumieć znaczenie i strategiczną rolę logistyki zwrotnej. Menedżerowie powinni skupić się na obniżeniu tych kosztów poprzez usprawnienie aspektów logistyki zwrotów:

– Zwiększanie skuteczności technologii zabezpieczających,

– Przyspieszenie decyzji dotyczących usuwania odpadów,

– Przyspieszenie czasu cyklu,

– Usprawnienie zarządzania danymi.

Najskuteczniejszym sposobem obniżenia kosztów zwrotów jest po prostu zmniejszenie ilości zwracanych produktów. Aby to osiągnąć, firma musi zapobiegać wprowadzaniu do tych strumieni niekwalifikowanych produktów.

Ponadto, gdy odpowiednie produkty znajdą się już w obiegu, firma musi je jak najszybciej przemieszczać w obiegu.

Ograniczenie logistycznych przepływów zwrotnych

Opracowano nowe techniki zapewniające, że wszystkie produkty wprowadzane do odwrotnych przepływów logistycznych są kwalifikowane do umieszczenia w systemie.

Niektóre z nich to:

  • Technologie filtrowania dostępu w przepływie wstecznym,
  • Zarządzanie cyklem życia produktu,
  • Systemy informacyjne,
  • Elektroniczna wymiana danych,
  • Projektowanie logistyki zwrotne,
  • Zarządzanie cyklem życia produktu.
Loopstore Magazyn Samoobsługowy Robot Pobierający Pojemnik

Zarządzanie cyklem życia produktu polega na zapewnieniu przez firmę odpowiedniego wsparcia logistycznego i marketingowego na różnych etapach cyklu życia produktu (wprowadzenie na rynek, rozwój, dojrzałość, upadek). W zależności od etapu, na którym znajduje się produkt, firma musi zapewnić różne formy zarządzania i wsparcia. Zwłaszcza pod koniec okresu użytkowania produktu związane z tym koszty utrzymywania zapasów drastycznie wzrosną. Głównymi przyczynami gwałtownego wzrostu tych kosztów będą koszty przestarzałości i magazynowania.

Firmy muszą zatem przewidywać koniec cyklu życia swoich produktów, gdy tylko przekroczą one fazę wzrostu, tak aby mniejsza ich ilość stała się przestarzała i trafiła do obiegu zwrotnego.

Technologie filtrowania dostępu dla przepływów wstecznych

Gatekeeping to proces podejmowania decyzji o tym, które produkty powinny lub nie powinny zostać przyjęte do systemu zwrotów. Usprawnienie kontroli dostępu zmniejszy ilość zwracanych towarów, a tym samym obniży ogólne koszty przepływu zwrotów. Poprawa ta będzie wymagała także odpowiedniego przeszkolenia pracowników.

Jedną z technik stosowanych obecnie w celu poprawy filtrowania dostępu jest wdrożenie sieci internetowej lub intranetowej, która prowadzi pracownika przez procedurę zwrotu każdego produktu.

Elektroniczna wymiana danych

Mimo że wiele firm korzysta obecnie z elektronicznej wymiany danych, nie zawsze uważają one, że inwestowanie w nie w celu zarządzania przepływami zwrotnymi jest niezbędne. Elektroniczną wymianę danych można jednak również wykorzystać do zautomatyzowania procesu przetwarzania zwrotów.

Autonomiczny robot BOxSS poruszający się po górnej części regałów wysokiego składowania

Projekt dostosowany do logistyki zwrotnej

Obecnie firmy często dostosowują swoje produkty, aby ułatwić niektóre operacje, a tym samym obniżyć ich koszty. Jest to tak zwane „projektowanie dla produkcji” lub „projektowanie dla zarządzania łańcuchem dostaw„. Ostatnio podejście to zaczęło się nieco zmieniać.

Na przykład firma dostosowuje opakowanie produktu, aby ułatwić jego zwrot. Może również zachęcić konsumenta do zwrotu produktu w oryginalnym opakowaniu lub do zwrotu produktu wycofanego z eksploatacji, gdy chce on kupić nowy.

Projektowanie logistyki zwrotnej polega zatem na uwzględnianiu potrzeb logistyki zwrotnej w projektowaniu i pakowaniu produktu, tzn. integrowaniu jej potrzeb i ochrony środowiska z jednej strony oraz produktu i łańcucha logistyki zwrotnej z drugiej.

Optymalizacja magazynu pod kątem logistyki zwrotnej

Zakładając, że Twoja firma jest rentowna, sprzedaż produktów powinna przewyższać ewentualne zwroty. Pewne procesy są zoptymalizowane w takim stopniu, że nie należy przeprowadzać znacznych zmian, które zakłócą dotychczasowo sprawnie i wydajnie działający magazyn. Priorytetem jest szybka kompletacja oraz jeszcze szybsza wysyłka. Dlatego warto zastanowić się nad pobocznym rozwiązaniem, mającym na calu zwiększenie pojemności magazynu, a także stworzenie strefy buforowej pomiędzy przyjęciem, segregacją, a ostateczną decyzją o ewentualnym wprowadzeniu produktu do ponownej sprzedaży. Produkt dopiero w tym momencie powinien wrócić na magazyn, lub w innym przypadku zostać zutylizowany.

System BOxSS, dzięki płynnej konfiguracji może zwiększać pojemność magazynu. Jeśli celem jest także usprawnienie wydajności logistyki magazynowej, rozwiązaniem będzie dodanie kolejnego autonomicznego robota. Bezpośredni dostęp do każdego pojemnika powoduje, że do obsługi magazynu wystarczy jeden robot bez żadnych dodatkowych urządzeń. Dodatkowo system BOxSS integruje się z innymi systemami logistycznymi, przez co może być częścią większego systemu.

Automatyczny system wysokiego składowania BOxSS to autorskie rozwiązanie firmy LoopStore

Jakie wyzwania stoją obecnie przed logistyką zwrotną?

Wyzwania związane z logistyką zwrotną są ważne i należy je rozważyć pod kątem wizerunku marki, zrównoważonego rozwoju i rentowności.

Logistyka odwrotna różni się zasadniczo od logistyki „konwencjonalnej”. Producenci i sprzedawcy detaliczni projektują łańcuch dostaw w taki sposób, aby szybko i sprawnie przenieść ciągły przepływ produktów z punktu produkcji do punktu konsumpcji.

Aby logistyka zwrotna była skuteczna, magazyn musi być dobrze zaprojektowany, na przykład poprzez wydzielenie obszaru do przepakowywania artykułów, a także zainstalowanie systemów magazynowania i zarządzania, które ułatwiają organizację towarów. Firma LoopStore posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań magazynowych dostosowanych do potrzeb klientów. Skontaktuj się z nami, a my doradzimy i pomożemy Ci w zaprojektowaniu Twojego magazynu.