Skuteczny i wydajny łańcuch dostaw wymaga starannego i rozważnego planowania z wyprzedzeniem. Ponieważ jest to bardzo złożony proces, który wymaga zorganizowania wielu zasobów, każda zmiana może mieć decydujące znaczenie dla powodzenia całego procesu łańcucha dostaw.

Globalne zmiany, takie jak pandemia COVID-19, muszą mieć wpływ na zarządzanie łańcuchem dostaw w firmie. Obecny czas, podobnie jak inne momenty w przeszłości, zmienił przyzwyczajenia konsumentów końcowych, a od firm wymaga się umiejętności dostosowania się do nowych rozwiązań na tyle szybko, by nie stracić zaufania konsumentów i wszystkich pracowników.

W jaki sposób firmy mogą nie tylko przetrwać w obliczu radykalnych zmian, ale także zarządzać nimi i wykorzystywać szanse na poprawę sytuacji?

Kluczowym czynnikiem sukcesu jest zdolność firmy do przejścia od podejścia opartego wyłącznie na koncepcji lean do podejścia adaptacyjnego: 

przeprojektowanie łańcucha dostaw zgodnie z nową logiką, zminimalizowanie ryzyka, które łańcuch logistyczny oferuje od kilku lat, z wykorzystaniem wszystkich innowacyjnych podejść.

Robot Systemu Wysokiego Składowania BOxSS Poruszający Się Po Górnej Części Konstrukcji

Kluczowa koncepcja: przeprojektowanie łańcucha dostaw w sposób umożliwiający adaptację i odporność.

Podejście adaptacyjne: zarządzanie ryzykiem z większą szybkością i elastycznością

Zakłada się, że firma działa już zgodnie z jasno określonymi procesami i jest gotowa do ich przeprojektowania w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z problemów zidentyfikowanych w danym obszarze (czynniki wewnętrzne) lub ze wstrząsów ekonomicznych i/lub społecznych (czynniki zewnętrzne).

Jednym z pierwszych kroków w tym kierunku jest przejrzysta komunikacja ze wszystkimi uczestnikami łańcucha, stanowiąca podstawowy warunek strategicznego planowania całej produkcji. Właśnie dlatego, że łańcuch dostaw składa się z różnych uczestników, w obliczu nagłych zmian konieczna jest szybka komunikacja ze wszystkimi uczestnikami, aby dostosować procesy w jak najkrótszym czasie. A będzie to możliwe tylko wtedy, gdy w całym łańcuchu dostaw będzie istniała przejrzysta wymiana informacji.

Po drugie, musimy zmienić nasze podejście z klasycznego, opartego na maksymalnej wydajności, na nowoczesne, oparte na elastyczności. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu filarów Przemysłu 4.0, takich jak Internet Rzeczy (IoT – Internet of Things) i Big Data.

Dzięki zastosowaniu Internetu rzeczy firma może łatwo uzyskać informacje na temat identyfikowalności produktów oraz przetwarzać w czasie rzeczywistym dane dotyczące dystrybucji, sprzedaży lub korekty cen surowców. Podłączenie maszyn i zakładów przemysłowych do Internetu rzeczy to wyzwanie, które w perspektywie średnioterminowej całkowicie zmieni cały proces produkcyjny. Hipotetyczne działanie opartego na IoT podejścia w pełni zautomatyzowanego przedsiębiorstwa i wykorzystującego logistyczną zasadę DIO (Direct Input/Output System) mogłoby połączyć wszystkie główne obszary: biura, produkcję, zautomatyzowane magazyny i powierzchnie publiczne.

W tym przypadku technologie pionowe będą centralnym elementem całego systemu: będą zajmować się relacjami między poszczególnymi blokami za pośrednictwem oprogramowania do zarządzania magazynem, zarządzając przepływem osób i towarów. Wszystko to doprowadzi do znacznego usprawnienia łańcucha dostaw, jeśli wszyscy wchodzący w jego skład partnerzy i dostawcy będą zaangażowani w sposób organiczny i zintegrowany.

Loopstore Modułowy Skalowany System Wysokiego Składowania BOXSS

Rozwiązaniem, którym jest odpowiedź na powstające pytania, jest w pełni zautomatyzowany system BOxSS. Połączenie najefektywniejszych cech układnicy z systemem multishuttle gwarantuje wysoką wydajność magazynu. Autonomiczne roboty magazynu BOxSS mają możliwość dotarcia do każdej lokalizacji w magazynie. 

Wraz z rozwojem firmy, problematyczne może być brak miejsca na rozbudowę magazynu. Decydując się na system BOxSS masz pewność skalowalności magazynu. Wystarczy dodać do niego kolejnego modułu regałów. System rośnie w każdym kierunku.

Powrót do proaktywnej inwentaryzacji dla prężnej logistyki

Efektywne zarządzanie zapasami i dostawami pomaga obniżyć koszty, poprawić zadowolenie klientów i zwiększyć wydajność w każdej branży.

To, co jest naprawdę ważne, to przekształcenie danych uzyskanych w wyniku badań w szybką i skuteczną reakcję w celu usprawnienia intralogistyki. Tworzenie wiarygodnych prognoz jest trudne, nawet dla optymalnie zarządzanych firm. Konkretną alternatywą jest utrzymywanie minimalnych zapasów, aby poradzić sobie z niepewnością prognoz, nawet jeśli niektórzy dostawcy to blokują.

Jakie kroki należy podjąć, aby zaprojektować odporny łańcuch dostaw?

  • Zrozumienie i analiza intralogistyki
  • Mapowanie procesów z dostawcami i klientami
  • Ocena ryzyka
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Przyjmij podejście adaptacyjne
  • Automatyzacja magazynu

  Co konkretnie należy zrobić, aby zmienić to podejście?

  Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest przejście od relacji wrogich do współpracy z klientami i dostawcami. Widoczność i przejrzystość mają zasadnicze znaczenie: należy zawsze mówić prawdę o dostępności danego produktu i nie potwierdzać terminów dostaw, których nie da się dotrzymać, tylko po to, aby klient nie zmienił dostawcy.

  Przede wszystkim ważne jest, aby wdrażać systemy automatyki w wersji 4.0, które są w stanie chronić ludzi, którzy dla nas pracują i kupują od nas, a także środowisko, w którym żyjemy i pracujemy.

  Automatyka już dziś odgrywa strategiczną rolę, a w przyszłości będzie odgrywać coraz większą, w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi, ale także w codziennym zarządzaniu.

  Korzyści z automatyzacji magazynów

  Nie jest przypadkiem, że w ciągu ostatnich 10 lat automatyzacja odnotowała tendencję wzrostową. Zwłaszcza w magazynie przejście od koncepcji „człowiek do towaru” do koncepcji „towar do człowieka” odbywa się dzięki automatyzacji, która przynosi wiele natychmiastowych korzyści. Istnieje wiele zautomatyzowanych rozwiązań do automatycznego składowania i pobierania w magazynie, ale skalowalne automatyczne magazyny łatwiej jest dostosować do każdej rzeczywistości produkcyjnej.

  Ich najbardziej oczywiste zalety to:

  • Zwiększona produktywność i wydajność    
  • Zmniejszenie liczby błędów przy kompletacji      
  • Obniżenie kosztów produkcji

  Dzięki integracji systemów wspomagania kompletacji z magazynami automatycznymi operatorzy są prowadzeni przez wybór właściwych produktów, co znacznie zmniejsza liczbę błędów i skraca czas przygotowania zamówień. Zapewniona jest większa produktywność i wydajność w magazynie.

  Zautomatyzowany system wysokiego składowania BOxSS wraz z autonomicznym robotem oraz stacją obsługi GTM
  System wysokiego składowania BOxSS jest skalowalny - można go rozbudowywać w każdym kierunku.

  Zautomatyzowana kompletacja, idealny sojusznik dla logistyki adaptacyjnej

  Przejrzystość i komunikacja muszą pomóc menedżerom łańcucha dostaw w optymalizacji wszystkich procesów logistycznych, zwłaszcza zarządzania magazynem i wszystkich powiązanych działań.

  W szczególności kompletacja stanowi serce magazynu i z tego powodu jest jednym z priorytetów przy optymalizacji procesów. Jest to czynność wykonywana w magazynie, w której towary są kompletowane z regałów magazynowych przeznaczonych do składowania materiałów.

  Automatyczna kompletacja osiąga poziom szybkości i wydajności, z którym ręczna kompletacja nigdy nie może się równać. Chociaż istnieją sposoby na usprawnienie ręcznej kompletacji, systemy automatyczne są bardziej wydajne, zwłaszcza w sytuacjach, gdy obsługiwanych jest wiele kodów i konieczna jest szybka i bezbłędna praca.