Notowany od wielu lat wzrost sprzedaży internetowej oraz zmieniające się rozwiązania produkcyjne przyczyniły się do zwiększenia zapotrzebowania na przestrzenie magazynowe. Zaczęły powstawać wyspecjalizowane magazyny i centra logistyczne. Rozwiązania, które kiedyś były stosowane, zaczynają być wypierane przez coraz nowsze technologie, przyczyniając się do rozwoju automatyzacji magazynów

Magazyn automatyczny — definicja i etapy

Magazyn automatyczny to dość ogólne określenie — może dotyczyć zarówno magazynów, w których praktycznie całą pracę wykonują maszyny, jak i tych, w których część zadań realizowana jest przy użyciu robotów. Przyjmuje się, że magazyn automatyczny, to taki, w którym procesy logistyczne zostały zoptymalizowane przy użyciu urządzeń sterowanych automatycznie.

 

Automatyczny system magazynowy Miniload

Wyróżnia się trzy podstawowe etapy automatyzacji obiektów służących do składowania towarów.

1. Niski poziom automatyzacji

Na tym etapie, w obiektach wykorzystuje się tradycyjne metody składowania oraz przenoszenia produktów. Zatrudnia się pracowników, którzy do wykonywania swoich zadań używają przeznaczonych do tego sprzętów. Proces operacyjno-decyzyjny odbywa się wyłącznie siłami ludzkimi.

2. Średni poziom automatyzacji

Charakterystyczne dla tego etapu jest wprowadzenie systemu zarządzania WMS (ang. Warehouse Management System), czyli magazynowego systemu informatycznego. Następuje również częściowe przeniesienie obowiązków z ludzi na maszyny.

3. Wysoki poziom automatyzacji

W magazynach z wysokim poziomem automatyzacji, większość zadań i operacji wykonują maszyny i urządzenia do tego przeznaczone. Kontrolowane są za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

Automatyzacja w magazynie – fakty i mity

Wokół automatyzacji obiektów (nie tylko tych magazynowych) narosło mnóstwo teorii. Wiele z nich to mity, które wynikają z braku wiedzy, część z niechęci do zmian, a część to po prostu zwyczajne przyzwyczajenie.

Pierwsza teoria, ta najczęściej spotykana, która jest często kluczowa w podjęciu decyzji o wprowadzeniu automatyzacji magazynu, jest niebotycznie wysoki koszt jej wdrożenia. Nie da się ukryć, że całkowita automatyzacja obiektów składowania jest droga. Należy rozważyć prognozy dotyczące rozwoju firmy, aktualne koszty utrzymania obecnej infrastruktury i zestawić to z kosztami procesów, urządzeń i maszyn. Nie zawsze trzeba wprowadzać całkowitą automatyzację. Już nawet wdrożenie kilku rozwiązań, może wiązać się ze znacznym wzrostem efektywności i płynności działania magazynu.

Warto zwrócić uwagę na kwestię powierzchni. Nie zawsze będzie możliwość dokupienia kolejnej przestrzeni, na której wybudowana zostanie kolejna hala magazynowa. Warunkuje to nie tylko mniejsza dostępność gruntów, a także coraz wyższy koszt zakupu. Skalowanie magazynu wydaje się być doskonałym rozwiązaniem – dlatego powstał system BOxSS.

Kolejna teoria, która ściśle wiąże się z automatyzacją, to mówiąca o tym, że pracę stracą wszyscy pracownicy, ponieważ zostaną zastąpieni przez roboty. Jest to mit. Owszem, wprowadzenie nowoczesnych technologii pozwala na przeniesienie obowiązków z ludzi na maszyny, jednak pracownicy będą potrzebni w innych obszarach, takich jak kontrola jakości, nadzór nad urządzeniami, czy utrzymanie ruchu.

Potrzebna będzie reorganizacja struktur, ale nie spowoduje to wręczenia wypowiedzenia wszystkim magazynierom. Ponadto, praca na hali magazynowej coraz częściej wymaga kontroli procesów. Są to zadania żmudne i obciążające pracowników fizycznie. Przekształcenie ich w zautomatyzowane uczyni codzienną pracę bardziej ergonomiczną.

Na rynku pracy jest coraz mniej dostępnych pracowników przy coraz większym koszcie pracowniczym. To kolejny argument, by zdecydować się na skalowanie magazynu.

Na koniec rzecz o działaniu – automatyczne magazyny mogą pracować całą dobę. Jest to jednocześnie fakt i mit. Możliwości przerobowe magazynu zależą od stopnia jego automatyzacji. Jeżeli wszystkie procesy obsługiwane są wyłącznie przez maszyny, to rzeczywiście, magazyn może działać całą dobę. Tak samo jest w przypadku miejsc, nawet tych nie w pełni zautomatyzowanych, w których obsada zatrudniona jest w trybie zmianowym – wtedy ustawodawstwo nie zabrania pracy całodobowej.

Czy konieczna jest automatyzacja magazynu?

Tak jak już wcześniej zostało wspomniane, postępujący rozwój handlu i przemysłu na całym świecie poniekąd wymusza postęp w obszarze magazynowania. Dziesiątki tysięcy towarów, które dziennie przewijają się przez centra, bywają wręcz niemożliwe do obsłużenia siłą ludzkich rąk.
Automatyzacja ma na celu poprawę sprawności, szybkości i efektywności. Jej wdrażanie przyczynia się do bezpieczeństwa i zachowania ciągłości funkcjonowania magazynów. Najważniejszym elementem technologii automatycznych procesów składowania jest precyzja i powtarzalność.

Pojemniki są elementami składowymi automatycznych systemów Miniload oraz BOxSS

Kolejną przesłanką do wdrożenia procedury automatyzacji magazynu może być bezpieczeństwo. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo pracowników, ale również towarów. Jeżeli pomimo rzetelnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wypadki w magazynie zdarzają się coraz częściej, należy rozważyć rozpoczęcie automatyzacji procesów. Analogicznie należy postąpić z uszkodzeniami towarów, szczególnie jeżeli straty wynikające z uszkodzenia towarów magazynowanych są znaczne.

Ciężko jest jednoznacznie ocenić, w którym momencie rozwoju firmy automatyzacja magazynu jest konieczna. Aby rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, należy znać charakterystykę magazynu, strukturę obiektu i możliwości finansowe. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa związanego ze składowaniem towarów, można zastosować także skalowanie automatyzacji.

 

Wybierając współpracę z LoopStore, masz pewność, że Twój automatyczny magazyn będzie dostosowany do rozwoju firmy i, w miarę możliwości, powiększany. System BOxSS można w prosty sposób rozbudowywać poprzez dodanie kolejnych regałów magazynowych, bez ingerowania w codzienne prace, a w efekcie zwiększając wydajność przedsiębiorstwa.

W razie jakichkolwiek pytań – skontaktuj się z nami!